ประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564