วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาและปรับแบบฟอร์มใช้แบบยินยอมให้เปิดใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มนโยบายคุกกี้สำหรับคนที่ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ที่ทำขึ้น ให้เข้ากับกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการปรับแก้และนำเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป